ประกันสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่บริษัทประกันตกลงทำสัญญาว่าจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าค่ารักษานั้นจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมากจากโรคต่างๆ อาทิ...
การทำประกันในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ จะมองในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ประกันชีวิตหรือประกันรถยนต์ แต่สำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ...
เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้การทำธุรกรรมสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ คุณสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่ในการทำสัญญาอย่างเช่น การซื้อประกันรถยนต์...