บล็อก

ประกันสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่บริษัทประกันตกลงทำสัญญาว่าจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าค่ารักษานั้นจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมากจากโรคต่างๆ อาทิ...
การทำประกันในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ จะมองในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ประกันชีวิตหรือประกันรถยนต์ แต่สำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ...
เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้การทำธุรกรรมสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ คุณสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่ในการทำสัญญาอย่างเช่น การซื้อประกันรถยนต์...
จริงๆ แล้ว ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ และการรับความเสี่ยง ถ้าไหวก็ทำชั้น 1 ในอดีต บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 สำหรับรถอายุไม่เกิน 7 ปี อาจมีบางบริษัทรับถึง 9 ปี ...
ประกันภัยรถยนต์ คือ การทำประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ ซึ่งรวมตั้งแต่อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถยนต์ของทั้งคุณและคู่กรณี ความเสียหายที่เกิดกับบุคคลที่สาม จึงทำให้ การประกันรถยนต์...
Are you looking for new car insurance? Or maybe try to find a policy that better fits your needs? Been in an accident recently?
Georgia Insurance Advisors, a locally owned insurance provider with offices that that serve the greater Bogart area, is launching a charity effort that will raise money to provide a stem cell...
Homeowners insurance is a vital element in any homeowners life. It may help protect your home against various elements, such as fire, theft, vandalism, storm damage, and many others.