บล็อก

    ยังเป็นประเด็นที่มือใหม่เกิดความลังเลสงสัยพอสมควร กับการเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินก้อนแรก แล้วคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เพราะมันมีทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ 2 อย่าง คือ...
    ความจริงแล้วตัวช่วยที่เราจะเลือกใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีนั้นมีเยอะมาก ขนาดแค่ในกลุ่มของประกันชีวิตลดหย่อนภาษีเองก็ยังแตกแขนงออกไปได้อีกหลายประเภท...
เวลาเราพูดถึงเรื่องการทำประกัน ก็มักจะมองเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ แล้วก็เหมารวมว่าแต่ละกลุ่มน่าจะมีเพียงแค่ประเภทเดียวเท่านั้น...
ในการทำประกันสุขภาพในปัจจุบัน ผู้ทำสามารถที่จะออกแบบประกันต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ โดยที่สามารถตัดหรือเพิ่มสิ่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกไปได้ด้วยตัวคุณเอง ซึ่งแตกต่างจากการทำประกันในรูปแบบเดิม ๆ...
การทำประกันชีวิตเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ดีด้านการเงิน โดยประกันชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกช่วงวัย แล้วถ้าเพิ่งเริ่มต้นชีวิตวัยทำงาน ยังหนุ่มยังสาว...
บ่อยครั้งที่เราอาจจะมีปัญหาการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากผู้เอาประกนชีวิตเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ ทำให้ในการเลือกทำประกันชีวิตครั้งต่อไป...
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่แนวโน้มของคนท่เริ่มหันมาใส่ใจในการทานอาหารเพื่อสุขภาพเริ่มมีมากขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้โอกาสในการเจ็บปวดด้วยปัญหาสุขภาพมีน้อยลง...
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกิดได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะมาจากสุขภาพร่างกายของเราที่ไม่แข็งแรง การอุปโภคและบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายนอก เช่น ปัญหามลพิษ เป็นต้น...
คำว่า “ประกันชีวิต” และ “ประกันอุบัติเหตุ” บ่อยครั้งที่หลายคนก็อาจเข้าใจได้ว่ามันคือ กรมธรรม์ตัวเดียวกัน เพราะเราก็มักจะเห็นว่า รูปแบบของความคุ้มครองทั้งสองแผนประกันนี้ก็คล้ายๆกัน แต่รู้หรือไม่ว่า...

Pages