ประกันชีวิต กับ ประกันอุบัติเหตุ ต่างกันอย่างไร

คำว่า “ประกันชีวิต” และ “ประกันอุบัติเหตุ” บ่อยครั้งที่หลายคนก็อาจเข้าใจได้ว่ามันคือ กรมธรรม์ตัวเดียวกัน เพราะเราก็มักจะเห็นว่า รูปแบบของความคุ้มครองทั้งสองแผนประกันนี้ก็คล้ายๆกัน แต่รู้หรือไม่ว่า ประกันทั้งสองแบบนี้ ถ้าเราลองอ่านรายละเอียดก็จะพบว่า แม้ว่าลักษณะและความคุ้มครองจะมีความคล้ายๆกันบ้าง แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตรงลักษณะของความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และการชำระค่าเบี้ยประกันภัย 

ความแตกต่างของความคุ้มครอง

ประกันชีวิต จะคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุของธรรมชาติ การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือแม้กระทั้งจากกรณีของอุบัติเหตุ แต่ที่เราจะต้องรู้คือ ประกันชีวิตจะไม่ครอบคลุมการสูญเสียอวัยวะ และสายตา นอกจากจะต้องมีการซื้อสัญญาเพิ่มเติม โดยในการทำประกันชีวิต จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต โดยแบ่งย่อยตามวัตถุประสงค์ของการออมเช่น การมีเงินเก็บในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สำหรับการใช้ชีวิตในช่วงเกษียณ หรือการมีผลประโยชน์เงินคืนในช่วงเวลาที่กรมธรรมกำหนด

ประกันอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครองในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ แบบที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตและมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ แบบที่ความคุ้มเพิ่มจากอย่างแรก เช่น การสูญเสียรับฟัง การพูดออกเสียง และแบบที่สาม คือให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยการจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว ทำให้ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปนั้นเป็นแบบสูญเปล่า ก็คือการจ่ายทิ้ง ไม่มีการคืนเงินระหว่างปี แต่ค่าเบี้ยของประกันอุบัติเหตุจะถูกกว่าค่าเบี้ยของประกันชีวิตมาก เพราะจะไม่ต้องมีการเก็บมูลค่าในอนาคต

ดังนั้นในการเลือกทำแผนประกัน เราก็ควรศึกษาให้ดีก่อนว่า ประกันชีวิตที่เราทำอยู่ในให้ความคุ้มครองแบบอุบัติเหตุด้วยหรือไม่ และหากใครที่กำลังมองหาแผนประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองที่ครบถ้วนและรอบด้าน เราขอแนะนำ แผนประกันชีวิต แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง 18/8 ที่ให้คุณชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องแค่ 8 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือจากการออมอย่างต่อเนื่องสูงถึง 18 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์รับเงินคืนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงครบกำหนดสัญญารวมสูงสุดถึง 180% สนใจอ่านข้อมูฃเพิ่มเติมได้ที่ manulife.co.th/our-products