ประโยชน์ของประกันสุขภาพ OPD

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกิดได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะมาจากสุขภาพร่างกายของเราที่ไม่แข็งแรง การอุปโภคและบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายนอก เช่น ปัญหามลพิษ เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงด้านสุขภาพของเรานั้นมีสูงมากขึ้น อีกทั้งค่ารักษาพยาบาลก็มีอัตราที่พุ่งสูงขึ้นมากเช่นกัน หากใครที่วางแผนเพื่อสำรองเงินใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลก็อาจจะต้องเก็บไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากใครที่มองหาทางเลือกของการประกันความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพ ประกันสุขภาพ ก็คือทางออกของคุณ โดยเฉพาะกับประเภท OPD แบบประกันแขนงหนึ่งสำหรับผู้ป่วยนอกของประกันสุขภาพ 

ประกันสุขภาพแบบ OPD  คือแผนประกันสำหรับผู้ป่วยนอก หรือเข้สใจง่ายก็คือ คนที่ต้องเข้ารับการรักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาล โดยไม่จำเป็นจะต้องนอนพักฟื้นรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งในการทำประกันสุขภาพ OPD จะมีการกำหนดวงเงินจ่ายสำหรับจ่ายในการรักษาแบบเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องสำรองเงินเพื่อจ่ายค่ารักษาแต่จะต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในวงเงินประกัน ทั้งนี้ก็ยังมีบางแผนประกันสุขภาพที่จะมีความคุ้มครองทั้งแบบ OPD และ IPD โดยในการทำประกัน OPD มีประโยชน์ดังนี้

  • ไม่จำเป็นจะต้องสำรองเงินสำหรับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบไม่ต้องพักฟื้นหรือนอนโรงพยาบาลเลย
  • ประกัน OPD จะมีความคุ้มครองทั้งแบบปัญหาสุขภาพที่รุนแรงมากไปจนถึงปัญหาที่ไม่เป็นอันตรายมากนัก
  • เราสามารถนำสิทธิในกรมธรรม์ของการทำประกันสุขภาพมาใช้สำหรับลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และในปี 2563 ได้เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
  • การทำประกันสุขภาพ OPD จะมีให้เลือกระยะเวลาในการคุ้มครองทั้งแบบที่สั้นและยาวขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานั้นเอง

หากใครที่กำลังมองหาแผนประกันสุขภาพ OPD อยู่ เราขอแนะนำ ประกันสุขภาพ OPD จาก Manulife แผนประกันที่มอบความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.manulife.co.th/finsurance/