เหตุใดจึงไม่ควรเลิกกรมธรรม์ฉบับเก่าเพื่อไปซื้อประกันชีวิตฉบับใหม่

บ่อยครั้งที่เราอาจจะมีปัญหาการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากผู้เอาประกนชีวิตเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ ทำให้ในการเลือกทำประกันชีวิตครั้งต่อไป เราจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบประกันชีวิตให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันได้ และอีกเหตุผลของการยกเลิกประกันชีวิตก็คือ เราอาจจะถูกตัวแทนประกันชีวิตอื่นๆ แนะนำให้ยกเลิกเพื่อไปทำที่อื่นๆ แทน ซึ่งวิธีแบบจะทำให้เรานั้นเสียผลประโยชน์มาก เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น มาฟังกันเลยครับ 

1. เงินเวนคืนที่ได้รับจะน้อยกว่าค่าเบี้ยประกันที่ชำระ อย่างที่เราเข้าใจกันครับว่า เมื่อมีการยกเลิกประกันภัยโดยที่ยังไม่สิ้นสุดอายุสัญญา เราจะเป็นฝ่ายที่เสียผลประโยชน์มากๆ ทำให้เราจะได้รับเงินคืนแต่จำนวนที่ได้อาจจะน้อยกว่า เนื่องจากมีค่าดำเนินการทางธุรกิจ และค่าความคุ้มครองชีวิตที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

2. ทำประกันชีวิตฉบับใหม่ เบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น เพราะในการซื้อประกันชีวิตฉบับใหม่ บริษัทจะคิดคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตามอายุที่มากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงเรื่องสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ 

3. การพิจารณารับประกันชีวิตจะต้องดำเนินการใหม่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีการแถลงสุขภาพและตรวจสุขภาพใหม่ อีกทั้งเรายังต้องเสียโอกาสจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจากรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิม

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้หลายคนได้เข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากมีการยกเลิกประกันชีวิต เพื่อไปทำสัญญากรมธรรม์ใหม่ และหากใครที่ยังไม่เคยทำประกันชีวิต และกำลังมองหาประกันชีวิตที่รอบด้าน เราขอแนะนำ แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต แผนประกันออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกความคุ้มครอง และออกแบบความต้องการ วงเงินคุ้มครอง และเบี้ยประกันได้เอง หากใครสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.manulife.co.th/our-products/