ประเภทของการทำประกันชีวิต ที่เราต้องรู้

ประกันชีวิต คือ การเฉลี่ยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนหนึ่งไปให้อีกหลาย ๆ คน โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่กระจากความเสี่ยงระหว่างผู้เอาประกันทั้งหมด ด้วยการให้ผู้เอาประกันจ่ายเงินจำนวนหนึ่งในรูปของ "เบี้ยประกัน" ให้แก่ผู้รับประกันไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกัน ผู้รับประกันก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันเอาไว้

การประกันชีวิตแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

  1. ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางหรือสูง โดยทั่วไปกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี รายหกเดือน หรือรายสามเดือน การพิจารณารับประกันชีวิตมีทั้งแบบตรวจสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและอายุเป็นเรื่องสำคัญ
  2. ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างต่ำ ไม่มีการตรวจสุขภาพ การพิจารณารับประกันชีวิตอาศัยข้อมูลจากคำแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย โดยทั่วไปกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน อาจมีเงื่อนไขกำหนดระยะเวลารอคอยก็ได้ ระยะเวลารอคอยคือระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อพิสูจน์สุขภาพของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทประกันชีวิตไม่ต้องจ่ายเงินเอาประกันภัย โดยทั่วไปกำหนดไว้ที่ 180 วัน
  3. ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) เป็นการรับประกันชีวิตบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย และใช้เบี้ยประกันภัยอัตราเดียวกับบุคคลทุกคนในกลุ่มนั้น ๆ การประกันภัยประเภทนี้อัตราดอกเบี้ยประกันภัย จะถูกกว่าการประกันภัยประเภทอื่น ๆ เหมาะสำหรับพนักงาน ในบริษัทต่าง ๆ

หากใครที่กำลังมองหาประกันชีวิต เราก็ขอแนะนำ  ประกันชีวิต Manulife ประกันชีวิตออนไลน์ที่คุณสามารถเลือกประเภทความคุ้มครองที่คุณเลือกได้เอง เลือกได้ตามใจชอบตั้งแต่วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย วงเงินค่าห้อง (รวมค่าอาหารและค่าบริการ) และความคุ้มครองชีวิต พิเศษกว่าใคร รับส่วนลดสูงสุดถึง 30% ในปีถัดไปหากไม่มีเคลม